Um Menntastoðir

Menntastoðir eru ætlaðar þeim sem stefna á nám við undirbúningsdeildir háskóla eða vilja efla hæfni sína í almennum bóklegum greinum.

Námið er fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri, með stutta formlega skólagöngu og hafa hug á að:

  • fara í undirbúningsdeildir háskólanna: Háskólabrú eða Háskólagátt
  • ljúka bóklegum kjarnaáföngum fyrir iðnnám
  • snúa aftur í nám á framhaldsskólastigi

Kenndir eru grunnáfangar í íslensku, ensku, stærðfræði, upplýsingatækni og námstækni.

> Nánar um Menntastoðir

Haustönn 2022

Stærðfræði // F-STÆR2ME

Fyrir hverja: Námið getur nýst mörgum, t.d. þeim sem farið hafa í raunfærnimat og vantar almennar bóklegar greinar, þeim sem stefna á stúdentspróf eða undirbúningsdeildir háskóla.

Viðfangsefni: Algebra, annars stigs jöfnur, fallhugtak, föll og mengi, margliðudeiling og margliður.

Námslýsing: Tilgangur námsþáttar er að þjálfa nema í notkun hugtaka og aðferða sem tilheyra einföldum bókstafareikningi, jöfnum, mengjum og margliðum. Áherls á hnitakerfi, veldi og rætur, algebru, lograr með grunntölu 10, mengi, ójöfnur, annars stigs jöfnur, jafna línu og fleygboga. Þá er fjallað um fallhugtak, margliður og margliðudeilingu.

Leiðbeinandi: Auglýst síðar

Námsfyrirkomulag: Námsþátturinn er kenndur með fjarnámsfyrirkomulagi þar sem í boði eru kennsludagar og stoðtímar. Ekki er skyldumæting. Kenndar verða tvær kennsluhelgar, einnig verða kennslustundir/stoðtímar á virkum dögum.

Námsmat: Verkefnaskil, 80% mætingaskylda og virk þátttaka

Kennslutími: 15. október til 17. nóvember 2022

Síðasti skráningardagur: 3. október 2022

Námsþátturinn verður aðeins kenndur ef næg þátttaka næst.

 

Vorönn 2023

Upplýsingatækni // F-TÖUP2RT

Viðfangsefni: Ritvinnsla, kynningarforrit, miðlar og töflureiknir.

Námslýsing: Tilgangurinn er að efla hæfni námsmanna í tölvu- og upplýsingatækni. Áhersla er að þjálfa nema í notkun ýmissa gagnlegra forrita sem nýtast í námi og starfi. Lagt er upp úr kynningu og notkun á opnum (gjaldfrjálsum) hugbúnaði.

Leiðbeinandi: Þorbjörg Ólöf Jónsdóttir, verkefnastjóri

Námsfyrirkomulag: Námsþátturinn er kenndur með fjarnámsfyrirkomulagi þar sem í boði eru kennsludagar og stoðtímar. Ekki er skyldumæting. Nánara skipulag birtist síðar. Kennslutímabil er frá 1. mars til 6. maí 2023.

Síðasti skráningardagur: 10. febrúar 2023.

Fyrir hverja: Námið getur nýst mörgum, t.d. þeim sem farið hafa í raunfærnimat og vantar almennar bóklegar greinar, þeim sem stefna á stúdentspróf eða undirbúningsdeildir háskóla. Einnig hentar upplýsingatækni þeim vel sem vilja m.a. efla færni sína í ritvinnslu, töflureikni og ókeypis hugbúnaði.

Námsþátturinn verður aðeins kenndur ef næg þátttaka næst.

 

Íslenska // F-ÍSLE2RU

Viðfangsefni: Ritun, bókmenntir, lestur, málfræði og málsaga

Námslýsing: Tilgangurinn er að efla hæfni námsmanna í lestri, ritun og á þróun tungumálsins. Áhersla er á að nemar vinni með mismunandi gerðir texta við lestrar- og ritunaræfingar. Unnið er með lykilhugtök málfræðinnar í tengslum við ritun og fjallað um hvernig tungumálið hefur breyst og hvernig það birtist í mismunandi tegundum texta. Jafnframt er fjallað um grunnhugtök bókmenntafræðinnar og unnið með mismunandi tegundir bókmennta.

Leiðbeinandi: Nánar auglýst síðar

Námsfyrirkomulag: Námsþátturinn er kenndur með fjarnámsfyrirkomulagi þar sem í boði eru kennsludagar og stoðtímar. Ekki er skyldumæting. Nánara skipulag birtist síðar. Kennslutímabil er frá 14. janúar til 22. febrúar 2023

Síðasti skráningardagur: 4. janúar 2023.

Fyrir hverja: Námið getur nýst mörgum, t.d. þeim sem farið hafa í raunfærnimat og vantar almennar bóklegar greinar, þeim sem stefna á stúdentspróf eða undirbúningsdeildir háskóla.

Námþátturinn verður aðeins kenndur ef næg þátttaka næst.

 

Athugið! Veittur er afsláttur af gjaldi ef nemendi skráir sig í tvo áfanga Menntastoða eða fleiri.

Nánari upplýsingar


Þorbjörg Ólöf Jónsdóttir

470 3827 // [email protected]


Hrönn Grímsdóttir

470 3833 // [email protected]