Nauðsynlegt að nýta reynslu notenda

„Ástæða er til að vinna áfram að því að festa Loftbrú í sessi sem almenningssamgöngur af landsbyggð til höfuðborgarsvæðisins. Hópurinn er stór sem nýtir Loftbrú og nauðsynlegt að nýta reynslu notenda og viðhorf til að efla og þróa enn frekar útfærslur á Loftbrú.“

Helstu niðurstöður

Loftbrúin er vel nýtt. Samkvæmt gögnum Vegagerðarinnar um Loftbrú var heildarfjöldi þeirra sem nýtti sér hana 57.059 árið 2021. Um helmingur flugfarþega var með lögheimili á Norðurlandi eystra eða á Austurlandi.

Góð nýting var meðal svarenda í könnun á Loftbrú en 76% þeirra höfðu nýtt úrræðið 2021 og langflestir þeirra  nýttu ferðirnar til þess að heimsækja ættingja og vini. Einnig er töluvert um að Loftbrú sé notuð til að sækja heilbrigðisþjónustu sem ekki er til staðar í heimabyggð, hluti þeirra sækir endurgreiðslu til SÍ af þeim fargjöldum, en almennt eiga einstaklingar rétt á tveimur ferðum vegna slíkrar þjónustu frá Sjúkratryggingum árlega.  Nokkuð er um að Loftbrú sé nýtt í tengslum við íþróttaiðkun og vegna  skólasóknar, flestir til að fara í staðlotur eða á styttri námskeið.

Langflestir voru ánægðir með úrræðið og töldu það gagnlegt; ferðum þeirra hafði fjölgað í kjölfar þess og almennt áttu notendur auðvelt með að sækja afsláttarkóðann og bóka flug. Að þeirra mati er mikilvægt að halda Loftbrú áfram og þróa, til dæmis með því að fjölga flugleggjum og leyfa framsal á leggjum innan fjölskyldu. Fyrir fjölskyldur þar sem sumir fjölskyldumeðlimir ferðast meira en aðrir  sögðu margir hægt að nýta leggina mun betur, sérstaklega þar sem þeir fyrnast eftir árið.

Íþróttafólk sem þarf að ferðast vegna keppni og æfinga vill einnig sjá  fleiri leggi og þar væri mögulega samstarfsvettvangur við íþróttafélög á landsbyggðinni um sérstaka útfærslu á Loftbrú.  Eins vilja námsmenn sem sækja nám til höfuðborgarinnar eiga kost á fleiri ferðum; bæði einstaklingar sem eru í staðnámi á höfuðborgarsvæðinu og vilja heimsækja fjölskyldu sem og fjarnemar á landsbyggðinni sem sækja staðlotur. Í þessu samhengi var nefnt að fyrir einstaklinga af landsbyggðinni með tímabundið lögheimili á höfuðborgarsvæðinu vegna háskólanáms, væri kostur að geta nýtt Loftbrú .

Þó að almennt gangi kaupferlið með Loftbrú tiltölulega snuðrulaust voru ákveðnir hnökrar nefndir svo sem varðandi tengiflug og afbókanir eða niðurfellingar á flugi. Þar sögðu svarendur erfitt og langdregið ferli að fá Loftbrúarlegginn endurgreiddan.

Loftbrú veitir 40% afslátt af heildarfargjaldi sem flestum þótti sanngjarnt en töldu að helmingsafsláttur væri ákjósanlegastur. Notendur töldu að flugfargjöld hefðu hækkað og því mætti hækka afsláttinn. Fæstir eiga rétt á öðrum niðurgreiðslum svo sem í gegnum stéttarfélög og því munar mjög um Loftbrú.

Kannað var hvernig farþegar með Loftbrú ferðast til og frá flugvelli. Langflestir fara á einkabíl og aðeins lítill hluti notar almenningssamgöngur. Áhugavert var að hluti svarenda vissi ekki hvort almenningssamgöngur byðust til og frá  flugvelli í þeirra heimabyggð.

Þó nokkuð var um að farþegar færu um aðra flugvelli en þá sem teljast á þeirra heimasvæði. Farþegar um Egilsstaðaflugvöll eru ekki aðeins með lögheimili á Austurlandi heldur einnig á Norðurlandi eystra, Suðurlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Sama gildir um Akureyrarflugvöll. Þetta skýrist að hluta af því að frá sumum þéttbýliskjörnum er styttra á flugvöll í næsta landshluta en á þann sem tilheyrir þeirra svæði.

Í könnuninni kom fram að þó Loftbrú sé vel nýtt og ánægja með úrræðið, þurfi að kynna það betur fyrir ákveðnum hópum, svo sem innflytjendum. Hér má nefna að mjög lítill hluti svarenda var af erlendum uppruna.

Samantekt á niðurstöðum

Nánari upplýsingar


Erna Rakel Baldvinsdóttir

845 2185 // [email protected]