Námsframboð

Tölvunarfræði

Boðið er upp á B.S.-nám í tölvunarfræði frá HR í samstarfi við Háskólann á Akureyri (HA).

Annað fjarnám eða sveigjanlegt nám

Háskólar landsins bjóða upp á ýmsar leiðir í námsfyrirkomulagi fyrir nema á landsbyggðinni.

 

Þjónusta

Á ári hverju þjónustar Austurbrú nokkur hundruð háskólanemum í landshlutanum. Hjá okkur geta þeir fengið námsaðstöðu, sótt ýmis gagnleg námskeið, tekið próf, fengið leiðbeiningar varðandi nám, s.s. námstækni, skipulag verkefna og ráðgjöf vegna prófkvíða o.fl.

Námskeið á haustönn 2022:
Ritgerðarvinna og skipulag
Gagnasöfn og heimildavinna

 

Verkefni

Nemendur geta leitað til Austurbrúar þegar þeir eru að leita að viðfangsefni lokaverkefnis. Sérstaklega er bent á að verkefnin miði að Austurlandi og leita má fanga í Svæðisskipulagi Austurland þar sem sett er fram sameiginleg framtíðarstefna sveitarfélagana í fjórðungnum.

 

Samstarfsstofnanir

Héraðsskjalasafn Austfirðinga, Náttúrustofa Austurlands,

 

Nemendasamfélag

Stofnaður hefur verið Facebook-hópur fyrir háskólanema á Austurlandi. Stefnt er að því að byggja upp meiri tengsl á milli háskólanema í landshlutanum með hópnum, viðburðum og fræðslu.

Gagnlegir hlekkir

 

Bæklingar

Frekari upplýsingar


Hrönn Grímsdóttir

470 3833 // [email protected]


Þorbjörg Ólöf Jónsdóttir

470 3827 // [email protected]


Ásdís Helga Bjarnadóttir

470 3810 // [email protected]