Starfið felur í sér: 

  • Umsjón með húseign og búnaði
  • Daglegt eftirlit og þrif 
  • Bókanir á fundarsölum í námsverinu
  • Umsjón með kaffiveitingum
  • Umsjón með minni háttar viðhaldsverkefnum
  • Önnur verkefni sem starfsmanni eru falin

Hæfni: 

  • Þjónustulund og jákvætt viðmót
  • Mjög góð samskipta- og skipulagsfærni
  • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
  • Reynslu af áþekkum verkefnum kostur

Um er að ræða fullt starf og mikilvægt að starfsmaður geti hafið störf í ágúst.

Nánari upplýsingar

Sverrir hjá Námsveri ([email protected]) og Jóna hjá Austurbrú ([email protected]).

Umsóknir

Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí 2021. Umsókn, kynningarbréf og ferilskrá, skal senda til Jónu ([email protected]).