Þeir hagsmunaaðilar sem koma að verkefninu eru sveitarfélagið Múlaþing, landeigendur frá Grund, Hákonarstöðum, Klausturseli og Skjöldólfsstaðaskóla en Austurbrú heldur utan um vinnuna. Í samstarfssamningnum kemur fram að Stuðlagil sé sjálfsprottinn áfangastaður ferðamanna sem njóti gríðarlegra vinsælda. Hann þurfi að þróa frekar til að vernda bæði viðkvæma náttúru sem og öryggi ferðamanna. Í Stuðlagili eigi margir hagsmunaaðilar hlut að máli og sé því mikilvægt að unnið sé að heildarsamræmingu áfangastaðarins og gott samspil tryggt á milli íbúa og ferðamanna sem og að uppbygging áfangastaðarins hafi ekki neikvæð áhrif á núverandi atvinnustarfsemi á svæðinu.

Samþætting og sátt

Tilgangurinn með samstarfinu er að stuðla að heildarsamræmingu með því að skapa ferli sem tekur mið af samþættingu hagsmunaaðila, sátt íbúa, opinberri stefnumótun, staðbundinni stefnumótun, sjálfbærni og ábyrgri nýtingu, gæða og fagurfræði í hönnun innviða. Unnið verður eftir svokölluðu T.E.R.R.A módeli, þar sem notast er við aðferðafræði hönnunarhugsunar, og er gert ráð fyrir að verkið siptist í fimm áfanga. Markmiðið er að landeigendur, í samstarfi við sveitarfélagið Múlaþing og Austurbrú, vinni sameiginlega að heildarskipulagi fyrir áfangastaðinn. Að þeim tíma loknum liggi fyrir aðgerðaáætlun og kynning á framtíðarsýn Stuðlagils auk lokaskýrslu um ferli og aðferðafræði fyrir uppbyggingu á áfangastöðum þar sem sjálfbærni og heildarsamræmingu sé höfð að leiðarljósi.

Unnið að rammaskipulagi

Austurbrú hefur m.a. gert samkomulag við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið um vinnu með hagaðilum og mun það fjármagn geta nýst út árið 2022 í verkefnum í tengslum við T.E.R.R.A módelið. Fyrsta áfanga verkefnisins er lokið en þar var horft til þess að greina stöðu svæðisins auk hagsmunaaðilagreiningar. Í öðrum og þriðja áfanga verkefnisins, sem nú er farinn af stað, verður unnið að rammaskipulagi svæðisins ásamt þolmarka- og arðsemisgreiningu. Teiknistofa Norðurlands mun vinna að rammaskipulaginu og Efla mun vinna þolmarka- og arðsemisgreiningu fyrir svæðið með samstarfshópnum. Horft er til þess að vinnu geti verið lokið í lok árs 2022.

Myndatexti: Þátttakendur á fundi hagaðila um áfangastaðinn Stuðlagil sem haldinn var í gær, þann 24. nóvember.

Frekari upplýsingar


Jóna Árný Þórðardóttir

470 3801 // [email protected]


María Hjálmarsdóttir

470 3826 // [email protected]