Stöðugreining

Sóknaráætlun Svót

Staðan í dag

Grunnskólar eru í öllum þéttbýliskjörnum sveitarfélaganna á Austurlandi. Alls eru þrír framhaldsskólar á Austurlandi; Menntaskólinn á Egilsstöðum, Hallormsstaðaskóli og Verkmenntaskóli Austurlands. Austurbrú rekur framhaldsfræðslu og á Seyðisfirði starfar LungA-skólinn, listalýðháskóli. Enginn háskóli er á Austurlandi en Rannsóknasetur Háskóla Íslands er á Egilsstöðum og verið er að þróa háskólaútibú í Fjarðabyggð þar sem kennd verður hagnýt iðnaðartæknifræði.

Íbúaþróun í 20 ár

Á Austurlandi voru 10.663 íbúar 1. janúar 2019. Þeim fjölgar jafnt og þétt eftir að jafnvægi komst á íbúaþróun fyrir tæpum 10 árum eftir stóriðjuframkvæmdirnar 2003-2009.

Íbúaþróun á Austurlandi í 20 ár

Þróun síðustu 10 ára: Hlutfallsleg breyting á íbúafjölda

Íbúaþróun hefur ekki dreifst jafnt á svæðinu og hefur fjölgunin verið bundin við Reyðarfjörð og Fljótsdalshérað að mestu leyti en þó hefur orðið örlítil fjölgun á Fáskrúðsfirði og Eskifirði.

Hlutfallsleg breyting íbúafjölda

Kynjahlutfall

Hlutfall karla og kvenna í landshlutanum er eins og annars staðar á landsbyggðinni þannig að karlar eru fleiri en konur, en þeir eru 600 fleiri en konurnar. Jafnast er kynjahlutfallið á Fljótsdalshéraði og Seyðisfirði en ójafnast á Reyðarfirði, Breiðdalsvík og Eskifirði.

Kynjahlutfall á Austurlandi

Aldur íbúa

Meðalaldur íbúa fer hækkandi og oft vantar ákveðið aldursbil inn í mannfjöldapíramída þegar unga fólkið fer burtu til náms og starfa annars staðar.

Íbúar Austurlands: Aldur

Innflytjendur

Hlutfall erlendra ríkisborgara af heildaríbúafjölda Austurlands hefur vaxið jafnt og þétt. Nú eru tæplega 10% íbúa Austurlands af erlendum uppruna, langflestir pólskir eða tæplega 600 manns. Sú fjölgun sem orðið hefur á íbúum Austurlands er fyrst og fremst byggð upp á þessum hópi innflytjenda sem hefur aðallega sest að í Fjarðabyggð. Á Eskifirði og Reyðarfirði eru 16%-18% íbúa af erlendum uppruna sem hefur töluverð áhrif í smáum samfélögum. Í hópi innflytjendanna eru karlar mun fjölmennari og eru þeir til að mynda helmingi fleiri en konurnar á Eskifirði. Á Fljótsdalshéraði eru um 4% íbúa af erlendum uppruna og er hlutfall karla og kvenna nokkuð jafnt.

Uppruni Austfirðinga
Árið 2016 voru innflytjendur um einn tíundi af íbúum Austurlands, þ.e. 495 karlar (5%) og 379 konur (4%)

Þjóðerni

Þjóðerni Austfirðinga