atvinna, auglýsing, austurlandi

Hefurðu áhuga á nýsköpun og framþróun á Austurlandi?

Við leitum að sérfræðingi til að leiða verkefni á sviði atvinnuþróunar og byggðamála. Verkefnin eru fjölbreytt og tengjast atvinnuþróun á Austurlandi.

Við auglýsum eftir sérfræðingi til að leiða verkefni á sviði atvinnuþróunar og byggðamála. Verkefnin eru fjölbreytt og tengjast atvinnuþróun á Austurlandi í víðum skilningi, s.s. á sviði fjárfestinga og nýsköpunar. Í starfinu felst umsjón og framkvæmd verkefna, upplýsingamiðlun, ráðgjöf, stefnumótun og samskipti við frumkvöðla, fyrirtæki og aðra hagaðila. Starfsstöð verkefnisstjóra í atvinnuþróun mun vera á Egilsstöðum, Reyðarfirði eða í Neskaupstað.

Við leitum að einstaklingi sem er skapandi, lausnamiðaður og skipulagður og á auðvelt með að draga saman upplýsingar og skapa yfirsýn. Ef þú vilt vinna á faglega krefjandi og skemmtilegum vinnustað, þar sem hvatinn er efling atvinnuþróunar og nýsköpunar á Austurlandi, þá er þetta starfið fyrir þig.

Ábyrgðarsvið

 • Umsjón með verkefnum sem varða atvinnuþróun
 • Ráðgjöf og stuðningur við fyrirtæki og frumkvöðla
 • Stefnumótun og mörkun verkefna
 • Samskipti við hagaðila og stofnanir
 • Teymisvinna

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á framhaldsstigi, s.s. í viðskiptum og fjármálum, verk- og tækni-fræði
 • Þekking á frumkvöðla og styrkjaumhverfi í atvinnuþróun
 • Reynsla af verkefnastjórnun
 • Þekking á atvinnuþróun
 • Skipulagshæfni og kunnátta á skipulags-verkfæri
 • Framúrskarandi samskiptahæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði til verka
 • Mjög góð tölvu og tæknifærni
 • Leiðtogahæfni

Nánari upplýsingar og umsóknir

Tinna K. Halldórsdóttir, yfirverkefnastjóri
[email protected] / 470 3802

Umsókn, kynningarbréf og ferilskrá sendist til Tinnu fyrir 30. nóvember.