Múlinn í Neskaupstað

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Þekking á fræðlustarfi í fyrirtækjum kostur
 • Þekking og reynsla af kennslu og kennsluumhverfi
 • Reynsla af verkefnastjórnun og hæfni til að leiða verkefni
 • Góð samstarfs- og samskiptafærni
 • Frumkvæði, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
 • Skapandi og lausnarmiðuð hugsun
 • Framúrskarandi tölvu og tæknifærni
 • Góð íslensku og enskukunnátta í ræðu og riti

Helstu verkefni

 • Greina fræðsluþarfir fyrirtækja og móta þjónustu
 • Kynna fræðsluþjónustu Austurbrúar
 • Framkvæmd og umsjón fræðsluverkefna
 • Þróun og innleiðingu stafrænna kennslulausna
 • Samskipti við samstarfsaðila, nemendur og kennara
 • Teymisstjórnun og þátttaka í teymisvinnu
 • Upplýsingamiðlun og skýrslugerð
 • Þátttaka í öðrum verkefnum Austurbrúar

Nánari upplýsingar


Guðrún Áslaug Jónsdóttir

470 3830 // [email protected]