Lifandi starf á kraftmiklum vinnustað!

Austurbrú vinnur að hagsmunamálum íbúa á Austurlandi og veitir samræmda og þverfaglega þjónustu tengda atvinnulífi, menntun og menningu. Hjá Austurbrú starfa nú um 25 manns á sex starfsstöðvum á Austurlandi.

English

Helstu verkefni:  

 • Þróun þjónustu Austurbrúar á sviði sí- og endurmenntunar fullorðinna
 • Skipulag og umsjón fræðsluverkefna
 • Samskipti við samstarfsaðila, nemendur og kennara
 • Teymisstjórnun og þátttaka í teymisvinnu
 • Greiningarvinna , upplýsingamiðlun og skýrslugerð
 • Þátttaka í öðrum verkefnum á starfssviði Austurbrúar
 • Umsýsla á starfsstöð og ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á sviði menntunarfræða eða önnur menntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg
 • Þekking á fullorðinsfræðslu kostur
 • Reynsla af verkefnastjórnun og þróun verkefna
 • Góð samstarfs- og samskiptafærni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Skapandi og lausnarmiðuð hugsun
 • Góð tölvu og tæknifærni
 • Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti

Nánari uppýsingar


Guðrún Áslaug Jónsdóttir

470 3830 // [email protected]